Artikler

Oso Varmtvannsberedere

Brannfarlige varmtvannsberedere fra Oso Hotwater

Oso har produsert 40-60.000 svært farlige varmtvannsberedere, 
og TAR IKKE ansvar ! 

Ti typer OSO varmtvannsberedere har risiko for overoppheting i elektrisk tilkobling, og trenger ny elektrisk tilkobling. Se lenger ned hvilke typer det gjelder.
Oso tilbyr å sende gratis deler, slik at kunden selv kan utføre utbedringen.
Elektrobransjen og Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap ( DSB ) fraråder ufaglærte å gjøre dette selv !
Ta kontakt med Oso, og la de utbedre feilen - kostnadsfritt !
Det er svært bekymringsfullt at Oso ikke tar ansvar, og selv forsøker å finne frem til alle eiere av disse livsfarlige berederne.
Feilen har i følge DSB og Brannvesenet startet mange husbranner.
Berederne er produsert i 2009, 2010 og 2011.

Vi fraråder våre kunder å kjøpe produkter fra en så useriøs produsent, som åpenbart ikke har skjønt sitt ansvar.
Motivet for og ikke selv oppsøke og utbedre feilene, er selvfølgelig økonomisk motivert.
Et estimat utført av DSB er at utbedringskostnadene beløper seg til kr 80-120 millioner.

Kontroller om din varmtvannsbereder har denne feilen.
Er du i tvil, ta kontakt med Oso eller din rørlegger.

Siste brann vi kjenner til var i Mjøndalen i april -13.ozo berederfeilozo