OM OSS

Siden 1997 har JR Automasjon AS betjent 18 kommuner innen vann- og avløpsinstallasjoner. Vi leverer komplette elektrotekniske løsninger for nybygg og ombygging av avløpspumpestasjoner, trykkøkningsstasjoner, høydebasseng og renseanlegg. Vårt arbeid inkluderer også tjenester for store industrielle bedrifter, spesielt innen næringsmiddelindustrien og eksplosiver.

Vi er den ledende elektroentreprenøren i Drammensregionen når det gjelder bygging av automasjonsanlegg for vann- og avløpssektoren. Vi har prosjektert og bygget rundt 150 VA-installasjoner for Drammen kommune alene.

MORAL OG MÅLSETTING

JR Automasjon arbeider med målsetting å gjøre seg fortjent til kundene hver dag, og er en stolt norsk leverandør av avanserte automasjonsanlegg til industri og VA-installasjoner.

Vi har bygget om og driftet et hundretalls pumpestasjoner fra vår oppstart i 1997, og vi har aldri hatt utilsiktet utslipp som følge av våre arbeider under bygging eller ombygging. Vi har heller aldri hatt større reklamasjoner eller tvister mot våre kunder.

Vi er leverandøruavhengig, og tilbyr således det fabrikant og system som er best egnet til kunden og dennes installasjon.

Miljø

Våre anlegg er utformet med fokus på høy kvalitet, slik at de har lang levetid og minimal nedetid.

Siden anleggene transporterer avløpsvann til renseanlegg, er det avgjørende for både miljøet og investeringene at de fungerer pålitelig med minimalt behov for vedlikehold i mange år.

Vi søker alltid etter å finne løsninger som er både miljøvennlige og økonomisk bærekraftige. Vi tar ansvar for å minimere vår påvirkning på miljøet samtidig som vi opprettholder en kostnadseffektiv drift.

GJENNOMFØRTE OPPDRAG

Drammen kommune

Vi har gjennomført vellykkede prosjekter der vi har både designet, bygget og drevet service på hele 150 pumpestasjoner. Vår erfaring og ekspertise innenfor dette området gjør at vi kan levere pålitelige og effektive løsninger som oppfyller kundens behov. Vi fortsetter å strebe etter høy kvalitet og pålitelighet i vårt arbeid med pumpestasjoner.

Asker kommune

Prosjektert, bygget og drevet service på 50 pumpestasjoner.

Lier kommune

Prosjektert, bygget og drevet service på 30 VA-installasjoner.

Hol kommune

Geilo vannverk, gøydebassenger og trykkøkningsstasjoner.

Private utbyggere

Frydenlund VVS, Nesfjellet, Trollset VA-Drift as, Haglebu Vann- og Avløpsselskap as, Tverrlia VA-Drift as m.fl.

Avinor / NIRAS

I samarbeid med NIRAS har vi vært ansvarlige for planlegging og konstruksjon av fire PFAS-renseanlegg Airside ved Oslo Lufthavn Gardermoen, samt ett ved Evenes lufthavn i Harstad. JR Automasjon er også ansvarlig for drift og vedlikehold av disse anleggene. Rensingen av PFAS er implementert ved hjelp av et effektivt «pump and treat»-system, der forurenset grunnvann pumpes opp og føres gjennom et spesialisert renseanlegg før det ledes tilbake til grunnvannet gjennom infiltrasjonsbrønner. Prosjektet har vært svært vellykket, og konsentrasjonen av PFAS har blitt betydelig redusert.

Pedersen Smie as

Prosjektert, bygget og programmert nytt styresystem til et pulverlakkeringsanlegg.

Orica

Vi driver årskontroller på sprengstoffrigger samt prosjekterer og bygger nye installasjoner for Orica – der sikkerhet og driftsikkerhet settes naturlig nok svært høyt.

vÅRE MEDARBEIDERE

Jørn Andreassen

Daglig leder og eier

  • Elektroinstallatør
  • Offentlig godkjent Installasjonsinspektør
  • Veritas-godkjent Termografør, EKOM
  • I elektrobransjen siden 1986

Rune Grønvold

Senior rådgiver

  • Elektro- og Automasjonsteknikk
  • Avdelingskontor Geilo:
    Hjalmevegen 18, 3580 GEILO
    Tlf. 32 83 41 23

Jonas Harang Skistad

E-post:jhs@jr-automasjon.no

Elektro- og automasjonsmontør

Beate Blichfeldt Andreassen

Kontorleder / Økonomimedarbeider

TA KONTAKT

Vi er en anerkjent aktør innen elektrikerbransjen siden 2004. Vårt dedikerte team består av høyt kvalifiserte elektrikere og teknikere, som besitter bred kunnskap og ekspertise innen elektriske systemer og installasjoner.

Med vår solide erfaring og kompetanse kan du være trygg på at vi leverer kvalitetsarbeid og pålitelige løsninger.

Enten det gjelder boliginstallasjoner, næringsbygg eller industrielle prosjekter, kan du stole på at vi hos Andreassen Elektro og JR Automasjon har den nødvendige kompetansen for å utføre oppgaven effektivt og sikkert

Vårt erfarne team er vant til å håndtere ulike prosjekter og har ekspertisen som kreves for å levere gode resultater, uansett oppgavens omfang.

Andreassen Elektro sikrer at arbeidet blir utført med høy kvalitet og oppfyller alle nødvendige sikkerhetsstandarder.

Andreassen Elektro

TA KONTAKT

Vi er en anerkjent aktør innen elektrikerbransjen, grunnlagt i 2004. Vårt dedikerte team består av høyt kvalifiserte elektrikere og teknikere, som besitter bred kunnskap og ekspertise innen elektriske systemer og installasjoner. Med vår solide bakgrunn og erfaring kan du være trygg på at vi leverer kvalitetsarbeid og pålitelige løsninger.

Uansett om du trenger hjelp med boliginstallasjoner, næringsbygg eller industrielle prosjekter, kan du være trygg på at vi i Andreassen Elektro og JR Automasjon har den nødvendige kunnskapen for å utføre jobben effektivt og sikkert. Vårt erfarne team er vant til å håndtere ulike typer prosjekter og har ekspertisen som kreves for å levere gode resultater, uansett oppgavens omfang.

Vi sikrer at arbeidet blir utført med høy kvalitet og oppfyller alle nødvendige sikkerhetsstandarder.

Vi tar forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse på nettsiden eller i tilbud samt markedsføring el. kan føre til at AE ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle tilbud eller ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.