PÅLEGG FRA EVERKET/ELTILSYNET

Som en autorisert elektroentreprenør opprettholder vi et nært samarbeid med det lokale Eltilsynet (DLE) for å håndtere eventuelle feil og mangler som oppdages under tilsynsprosessen.

Ved varsel om vedtak eller i selve vedtakene blir det oppgitt et spesifikt rapportnummer og en PIN-kode. Ved å sende disse til oss kan vi få tilgang og logge oss på strømnettet til everket, og deretter utføre nødvendige utbedringer. Dette skjer etter grundige befaringer utført av våre erfarne montører.

Dette samarbeidet sikrer en effektiv og pålitelig oppfølging av påviste feil og sikkerstiller at nødvendige forbedringer blir gjort på en grundig måte.

TA KONTAKT

Vi er et veletablert elektrikerfirma etablert i 2004. Vårt dedikerte team består av høyt kvalifiserte elektrikere og teknikere, som besitter bred kunnskap og ekspertise innen elektriske systemer og installasjoner. Med vår solide bakgrunn og erfaring kan du være trygg på at vi leverer kvalitetsarbeid og pålitelige løsninger.

Uansett om du trenger hjelp med boliginstallasjoner, næringsbygg eller industrielle prosjekter, kan du være trygg på at vi i Andreassen Elektro og JR Automasjon har den nødvendige kunnskapen for å utføre jobben effektivt og sikkert. Vårt erfarne team er vant til å håndtere ulike typer prosjekter og har ekspertisen som kreves for å levere gode resultater, uansett oppgavens omfang.

Vi sikrer at arbeidet blir utført med høy kvalitet og oppfyller alle nødvendige sikkerhetsstandarder.

Andreassen Elektro

TA KONTAKT

Vi er et veletablert elektrikerfirma med 19 års erfaring i bransjen. Vårt dedikerte team består av høyt kvalifiserte elektrikere og teknikere, som besitter bred kunnskap og ekspertise innen elektriske systemer og installasjoner. Med vår solide bakgrunn og erfaring kan du være trygg på at vi leverer kvalitetsarbeid og pålitelige løsninger.

Uansett om du trenger hjelp med boliginstallasjoner, næringsbygg eller industrielle prosjekter, kan du være trygg på at vi i Andreassen Elektro og JR Automasjon har den nødvendige kunnskapen for å utføre jobben effektivt og sikkert. Vårt erfarne team er vant til å håndtere ulike typer prosjekter og har ekspertisen som kreves for å levere gode resultater, uansett oppgavens omfang.

Vi sikrer at arbeidet blir utført med høy kvalitet og oppfyller alle nødvendige sikkerhetsstandarder.

Vi tar forbehold om at skrive- eller trykkfeil av vesentlig størrelse på nettsiden eller i tilbud samt markedsføring el. kan føre til at AE ensidig kan slette, avvise eller tilbakekalle tilbud eller ordre. Slike feil må imidlertid korrigeres i løpet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.