Klikk her for å gå til valg av bestillingsskjema

Prosjekter

Vi tillegg til ordinære arbeider for kunder vi setter stor pris på, ønsker vi spesielt å fremheve følgende større prosjekter vi arbeider med for tiden:

Glitrevannverket IKS ( gjennom Norpump AS )
Arbeidet består i tradisjonell elektro installasjon i tillegg til prosess teknisk installasjon i Glitrevannverket IKS sitt nye rensestrinn av drikkevann ved Landfall vannbehandlingsanlegg i Drammensmarka.
Link:
Glitrevannverket IKS - Ombygging UV-anlegg Landfall VBH

Vannbehandlingsanlegget på Landfall skal opprustes med nytt silanlegg og anlegg for dosering av vannglass (natriumsilikat).
Det vil fortsettes med å desinfisere med natriumhypokloritt fordi det viser seg at UV og klor utfyller hverandre godt mht. å uskadeliggjøre mikroorganismer.

Vannbehandlingsanlegget vil ha en produksjonskapasitet på 14 mill. m3/år, som tilsvarer et gjennomsnitt på 450 l/s.
Det er imidlertid lagt inn ekstra kapasitet for også å dekke reserveforsyning mot Asker med 400 l/s.
Anleggsarbeidene, dvs. den bygningsmessige utvidelse av anlegget, er allerede i gang.
Vannbehandlingsanlegget skal være i drift under hele byggeperioden.
Ferdigstillelse: Høsten 2010.
Kilde:
www.glitre.noMester Grønn as
Mester Grønn er Norges største heleide blomsterkjede med nærmere 100 butikker fra Tromsø i nord til Kristiansand i sør.
Hovedkontoret til Mester Grønn as er på Lierskogen i Lier kommune.
Mester Grønn har siden 2006 solgt et stort utvalg av Fairtrade merkede blomster.
Andreassen Elektro as har arbeidet for Mester Grønn as kontinuerlig siden 1992.
Sommeren 2010 bygges nye kjølerom, med en kjøleeffekt på 250 kW.

Kilde:
www.mestergronn.no16.06.2010 J.Andreassen