Klikk her for å gå til valg av bestillingsskjema

Miljø

Vi benytter kun produsenter og grossister som er medlem av RENAS eller EL-Retur.
Vi benytter OtraNorge AS og Lindum Ressurs og Gjenvinning AS som returpunkter.


gplogo
Grønt Punkt
Andreassen Elektro as er Kontrollmedlem i Grønt Punkt ordningen.
Som kontrollmedlem bidrar vi til å sikre både at det tas miljøansvar for emballasjen rundt varene vi kjøper inn, og at returordningen for emballasje får et stadig større og bedre omfang.
Les mer om Grønt punkt på: www.grontpunkt.no
Last ned vårt medlemsbevis her <<Last ned>>


RENAS
RENAS er en ideell organisasjon som på vegne av medlemsbedriftene administrerer en landsdekkende innsamlings- og behandlingsordning for næringselektroavfall. RENAS eies av EFO og Elektro og Energi
- en bransjeforening i Norsk Industri (tidligere TBL-Elektro) med 50 % hver. Gjennom medlemskap i RENAS oppfyller produsenter og importører av EE-produkter kravene i EE-forskriften.
Innsamlings- og behandlingsordningen for næringselektroavfall består av totalt 163 mottakssteder og 16 behandlingsanlegg. Hit kan både private og bedrifter levere EE-avfall helt gratis.
Elretur AS
Elretur AS er et landsdekkende returselskap for innsamling, gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. Bakgrunnen for ordningen er myndighetenes forskrift om innsamling og gjenvinning av elektriske og elektroniske produkter (EE-forskriften). Denne forskriften pålegger produsenter og importører i Norge ansvar for å ta miljøriktig hånd om kasserte produkter samt gjenvinne og resirkulere materialene i produktene.
Gjennom en egen avtale mellom de største bransjeforeningene og Miljøverndepartementet (bransjeavtalen) har organisasjonene påtatt seg et ansvar for etableringen av et landsdekkende returtilbud. Elretur er opprettet for å sørge for en mest mulig praktisk gjennomføring.
 
I Bransjeavtalen er målsettingen en innsamlingsgrad på 80%. Elretur er eid av Stiftelsen Elektronikkbransjen med 30%, Norske Elektroleverandørers Landsforening (NEL) med 30%, IKT Norge med 30% og Abelia med 10%.
  • Elretur er et non-profit selskap, med informasjon som en sentral arbeidsoppgave.
  • Innsamling og behandling av avfall skjer gjennom egne samarbeidspartnere.
  • Elreturs kunder er bedrifter som har plikter etter avfallsforskriften (EE-forskriften).
  • Dette er bedrifter som importerer, eller i Norge produserer, elektriske og elektroniske apparater.